Cauberg Huygen voert voor Rolande LNG geluids- en luchtonderzoeken uit die nodig zijn voor de realisatie van vijf nieuwe LNG-tankstations. LNG is als brandstof voor zwaar wegvervoer sterk in opkomst als duurzaam en economisch alternatief voor diesel.

Voor de locaties van de vijf geplande LNG-tankstations is gekozen voor de steden Veghel, Nieuwegein, Utrecht, Geldermalsen en Heteren. Rolande LNG heeft adviesbureau Cauberg Huygen opdracht gegeven om het wettelijk vereiste akoestisch en luchtkwaliteitsonderzoek voor die locaties uit te voeren. “Cauberg Huygen heeft deze taken al eerder naar volle tevredenheid voor onze mobiele vulinstallaties uitgevoerd”, zegt Marcel Bikker, Project & SHEQ Manager bij Rolande LNG. De overeenkomst levert Rolande LNG tevens een kostenbesparing op vanwege het repeterende karakter van de onderzoeken.

Rolande LNG kiest Cauberg Huygen om geluidmetingen en luchtonderzoeken uit te voeren voor de realisatie van vijf nieuwe LNG-tankstations.

LNG4Haul

De bouw van de LNG-tankstations door Rolande LNG is onderdeel van het project LNG4Haul. Het doel daarvan is het bouwen van een netwerk van LNG-stations op strategische locaties in Nederland, zodat het rijden op LNG voor middellange en lange afstand mogelijk wordt. Daarbij worden praktijkgegevens over de voordelen van het rijden op LNG verzameld en gedeeld. Voor de uitvoering van dit project heeft Rolande LNG subsidie ontvangen uit het TEN-T programma van de Europese Commissie. Rolande LNG wil tegen 2025 100 LNG-stations in Europa operationeel hebben die 10.000 LNG-trucks van brandstof voorzien.

Voordelen LNG boven diesel

Het gebruik van LNG biedt een aantal belangrijke voordelen boven diesel. Zo vallen de verbruikskosten van LNG per kilometer lager uit, stoten de trucks minder CO2 uit en voldoen de LNG-trucks aan de PIEK-geluidsnormen voor het bevoorraden van winkels in steden buiten de venstertijden. Tevens is het gebruik van LNG veiliger: omdat LNG lichter dan lucht is, vervliegt het bij een calamiteit zoals een lek of brand in gasvorm weg van de warmtebron. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld LPG dat in gasvorm juist zwaarder is dan lucht.

Links

Jan-Willem van Wijngen smoelenboek

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Jan-Willem van Wijngen MBA