Het Huis voor de Stad Amersfoort begint vorm te krijgen. Vlak voor kerst heeft de gemeenteraad namelijk ingestemd met het schetsontwerp en een investeringskrediet van circa 100 miljoen euro voor de bouw van het nieuwe stadhuis in Amersfoort. Dit bedrag is zowel voor de grondaankoop als voor de ontwerp- en bouwwerkzaamheden. Cauberg Huygen is bij dit project betrokken als adviseur bouwfysica. Inmiddels wordt hard gewerkt om medio februari 2022 het voorlopig ontwerp af te ronden.

Huis voor én van de Stad Amersfoort

Voor de totstandkoming van het schetsontwerp is een iteratief co-creatietraject doorlopen waar samen met toekomstige gebruikers, ambtenaren én inwoners de hoofdvorm en indeling van het gebouw is bepaald. Ook is de inpassing in de omgeving onderzocht en zijn de uitgangspunten voor duurzaamheid en techniek bepaald. Hetzelfde proces wordt gevolgd en geïntensiveerd in de VO-fase van het project.

Toekomstbestendige investering

Met de aankoop van de grond en de ontwerp- en bouwwerkzaamheden is voor de realisatie van dit project een bedrag gemoeid van 108 miljoen euro. Doordat het nieuwe stadhuis minimaal 50 jaar meegaat, kunnen deze investeringskosten over die periode verspreid worden. Ook zijn de gebruikskosten lager vanwege het rendement uit zonnepanelen, hoogwaardige isolatie en warmte- en koudeopslag, en krijgt de gemeente opbrengsten uit de verhuur van ruimte in het Huis voor de Stad aan horeca maatschappelijke partners.

Ontwerpteam

Voor de realisatie van het Huis voor de Stad selecteerde de Gemeente Amersfoort in mei 2021 het Total Engineeringsteam. Dit team bestaat uit Kraaijvanger Architects, abcnova, Baljon Landschapsarchitecten, Aronsohn, Valstar Simonis en Cauberg Huygen. Senior adviseur Antwan Timmers is namens Cauberg Huygen verantwoordelijk voor de algehele bouwfysica. Ook zijn door Cauberg Huygen trillingsmetingen verricht en wordt onderzoek gedaan naar de externe veiligheid rondom de nieuwbouw vanwege de nabijheid van het spoor.

Meer info

  • Lees het artikel op de website van Kraaijvanger Architects (met video waarin architect David Hess tekst en uitleg geeft over het schetsontwerp en het proces dat daaraan ten grondslag ligt).
  • Cauberg Huygen onderdeel winnend ontwerpteam nieuw stadhuis Amersfoort.

Antwan Timmers

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Antwan Timmers