Groen licht voor surfattractie RiF010 in Rotterdam

De Raad van State heeft op woensdag 2 januari 2019 de laatste bezwaren van omwonenden tegen de komst van RiF010 afgewezen. Daarmee kan deze unieke surfattractie in de Steigersgracht, in het centrum van Rotterdam, doorgaan. De akoestische advisering van Cauberg-Huygen heeft dit project mogelijk gemaakt. 

RiF010

Met het project RiF010 willen de initiatiefnemers de Steigersgracht, het ‘vergeten’ stukje water tussen de Hoogstraat en Blaak en dichtbij de Markthal, transformeren tot een drukbezochte watersporttrekpleister. Hiertoe wordt een golfmachine in de Steigersgracht geïnstalleerd die perfecte golven tot 1,5 meter hoog door het gezuiverde water van de gracht laat rollen. Ook komt er een terras langs deze binnenstedelijke surfattractie.

Onderzoek en advisering geluid en akoestiek

Cauberg-Huygen heeft vanaf de start van dit Stadsinitiatief uit 2014 alle noodzakelijke akoestische onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de ruimtelijke inpassing, melding Activiteitenbesluit en verzoek tot maatwerkvoorschriften. Specifiek voor deze surfattractie is het onderzoek naar geluid ten gevolge van overslaande surfgolven, golfinstallatie en het menselijk stemgeluid van surfers en toeschouwers op de kade. Met toegepaste maatregelen aan de golfinstallatie en een overkapping van het terras bij de horecavoorziening is de geluidimmissie in de omgeving naar oordeel van Raad van State voldoende beperkt om een akoestisch goed woon- en leefklimaat te garanderen.

Nieuws Groen licht voor surfattractie RiF010 in Rotterdam

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met