Antwan Timmers

senior adviseur

#akoestiek#bouwakoestiek#bouwfysica#brandveiligheid#wegverkeerslawaai#railverkeerslawaai

Wat vind ik het leukste aan mijn werk?
Multidisciplinaire projecten met complexe(re) akoestische vraagstukken.

Wat kenmerkt mijn advieswerk?
Ik probeer realistische, praktische en betaalbare adviezen te verstrekken, zonder afbreuk te doen aan de gewenste of noodzakelijk kwaliteit.

Welke karaktereigenschappen typeren mij?
Betrouwbaar, klantgerichtheid, vriendelijk en rustig.

Waar ben ik trots op?
Ik ben trots op de projecten waaraan ik dagelijks met betrokken en deskundige collega’s mag werken.