Hans Hooiveld MBA

senior adviseur

#vochtschade#bouwschade

Voor welke vakgebieden kan je mij bellen?
Klanten en collega’s kunnen mij bellen voor allerhande soorten vochtschade. Het onderzoek van lastige lekkages vind ik het leukst. Complexe projecten, waarbij sprake is van ernstige vochtoverlast, bijvoorbeeld in souterrains of kelderruimten van herenhuizen, fascineren mij vooral als het gaat om het type onderzoek en het dimensioneren en adviseren van de juiste maatregelen. Onderzoek en rapporten opstellen voor huurcommissies en/of rechtbanken/gerechtshoven doe ik met veel plezier. Bouwfysische renovatieprojecten vind ik helemaal leuk: isolatiemaatregelen verzinnen, streven naar energiezuinigheid en het voorkomen van vocht vormen mijn belangrijkste drijfveren.

Wat vind ik het leukste aan mijn werk?
Het leukste vind ik de variatie aan projecten en de bijbehorende verschillende werkzaamheden. De leukste projecten zijn die schadeprojecten waarbij de opdrachtgever een groot vochtprobleem heeft en er niet zelf meer uitkomt, en daarom Cauberg-Huygen inschakelt omdat er een oplossing voor zijn probleem moet komen. De leukste projecten zijn dus de vochtprojecten.

Wat kenmerkt mijn advieswerk?
Mijn advieswerk kenmerkt zich door creativiteit en inventiviteit. De probleemstelling van de opdrachtgever wordt door mij helder en nauwkeurig in kaart gebracht. Het onderzoek kenmerkt zich door degelijkheid en volledigheid. Ik schrijf heldere rapporten. In deze rapporten beschrijf ik duidelijk de opzet van het onderzoek en geef ik geloofwaardige analyses weer ten aanzien van de problematiek en oorzaken. Conclusies en maatregelen zijn duidelijk.

Welke karaktereigenschappen typeren mij?
Ik ben leergierig en ‘open-minded’ en bewust van mijn eigen black-box. Daarnaast ben ik vasthoudend aan mijn standpunten, richt ik mij op de inhoud en neem ik besluiten op basis van argumenten. Tevens ben ik doelgericht, maar ook vooral proces- en oplossingsgericht en ben ik punctueel.

Waar ben ik trots op?
Ik ben trots op díe projecten waaraan ik een doorslaggevende bijdrage heb mogen leveren in het oplossen van de vochtproblematiek. Ik hoef niet zo nodig nog een hoger doel te bereiken. Het vak van de vochtproblematiek is complex genoeg: je bent binnen dit vakgebied nooit klaar.