Marcel Blankvoort MBA

strategisch adviseur

#omgevingswet#juridisch#milieu#stikstofdepositie#milieuconsultancy

Voor welke vakgebieden kan je mij bellen?
Je kunt mij bellen voor vraagstukken op het gebied (alsmede in het snijvlak) van milieu, ruimtelijke ordening en juridisch. In alle drie deze vakgebieden voel ik me als een vis in het water. Ik adviseer zowel particulieren, bedrijven als overheden.

Wat vind ik het leukste aan mijn werk?
Het leukste aan mijn werk is het ontzorgen van de klant. De klant kan erop vertrouwen dat het advies aansluit bij zijn vraag. De afwisseling van vraagstukken vanuit milieu, ruimtelijke ordening en juridisch maakt het werk dynamisch en uitdagend.

Wat kenmerkt mijn advieswerk?
Mijn advieswerk kenmerkt zich door een grondige en gedegen onderbouwing van het advies. Hierbij maakt het niet uit of het een advies betreft voor een particulier of een multinational. In het advies kijk ik over de randen van het vraagstuk waar de klant mee verder kan.

Welke karaktereigenschappen typeren mij?
Integer, betrokken, nauwkeurig en helikopterview.

Waar ben ik trots op?
Ik ben trots op mijn brede kennis: zowel milieu als ruimtelijke ordening als juridisch. De Master Rechtswetenschappen heb ik Cum Laude behaald.