Martijn Mulders MBA

sr. adviseur | teamleider

#milieu#toezicht#handhaving#gevaarlijke stoffen#afval#energie

Wat vind ik het leukste aan mijn werk?
Het leukste in mijn werk vind ik het contact met bedrijven en onze opdrachtgevers, het samenwerken naar een oplossing geeft mij veel voldoening.

Wat kenmerkt mijn advieswerk?
Ik probeer altijd tot een oplossing te komen die past binnen het wettelijk kader en het minst ingrijpend is voor het bedrijf dat de maatregel moet treffen.

Welke karaktereigenschappen typeren mij?
Sociaal, eerlijk, betrouwbaar en doortastend.

Waar ben ik trots op?
Ik ben trots op de stappen die we als organisatie momenteel doormaken en die we nog gaan maken in de nabije toekomst.