Thomas Taris MBA

sr. adviseur | teamleider

#ruimtelijke ordening#industrielawaai#wegverkeerslawaai#spoorweglawaai#bouwakoestiek#geluidwering#interne akoestiek

Wat vind ik het leukste aan mijn werk?
Ten eerste advisering van transformaties en ten tweede het realiseren van een goed woon- en leefklimaat op geluidbelaste locaties.

Wat kenmerkt mijn advieswerk?
Persoonlijk, veelzijdig, flexibel en efficiënt.

Welke karaktereigenschappen typeren mij?
Sociaal, recht door zee, humoristisch en efficiënt

Waar ben ik trots op?
Realisatie Lee Towers op voormalige grond van gezoneerd industrieterrein.