Vorige week kregen de TechMBA-deelnemers pittige kost voor hun kiezen in de vorm van een college over wet- en regelgeving waar je als techondernemer mee te maken krijgt. Het college, gegeven door mr. Jessica Böhm bij Fruitpark in Ochten, werd afgerond met een test over de gegeven stof. Tijdens de afsluitende borrel konden de deelnemers weer bijkomen van de vele juridische informatie.

Onmisbare leerstof

Als techondernemer krijg je in korte tijd veel met zaken te maken die niet direct betrekking hebben op je product of dienst, maar waar je vanuit de bedrijfsvoering wel zeer scherp op moet zijn. Denk daarbij aan wet- en regelgeving als het Ondernemersrecht en het Arbeidsrecht, maar ook aan de Wet DBA, de Aanbestedingswet en het Octrooirecht. In het college ging de docente uitgebreid in op de belangrijkste juridische zaken en waar je op moet letten.

Recht in al zijn vormen

Na een inleidend verhaal als opwarmer over de verschillende soorten recht, werd ingegaan op het Ondernemersrecht met zaken als rechtsvormen, rechtspersoonlijkheid en aansprakelijkheden. Het onderdeel Arbeidsrecht nam – met recht – een groot deel in van de presentatie. Aan bod kwamen onder meer afkortingen en termen als de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) en de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans, ingang 1 januari 2020), de proeftijd- en concurrentiebeding, de aanzegtermijn en wijzigingen in de Ketenregeling WWZ-WAB.

Ook de wijzigingen in het Ontslagrecht met de invoering van de WWZ, de verschillende ontslaggronden en de relatie tussen ziekteverzuim en de AVG werden minutieus door mr. Jessica Böhm besproken. Daarnaast werd aandacht besteed aan de Wet DBA in verband met het inhuren van zzp’ers en de aangekondigde herziening van deze wet door kabinet Rutte III.

In het laatste theoretische deel van het college werd ingegaan op onder meer het Octrooirecht, het Contractenrecht en de juridische betekenis en de bepalingen van de termen ‘wanprestatie’ en ‘onrechtmatige daad’. Om te zien of de lesstof goed was opgenomen door de deelnemers, werd een test afgenomen met een aantal lastige vragen en pittige cases.

Borrel om bij te komen

Het college werd afgesloten met een borrel, waarbij mr. Jessica Böhm in een meer informele setting beschikbaar was voor vragen over de leerstof en werd door de deelnemers onderling de antwoorden van de test besproken. Al met al was het een enerverende en leerzame dag. Met dank aan het Fruitpark in Ochten voor de inspirerende locatie en de vriendelijke zorgen!

Pieter Molenaar

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Pieter Molenaar