Jaap van Dissel heeft in een briefing aan Kamerleden in de Tweede Kamer gesteld dat scholen die na de zomervakantie weer open gaan, dat veilig kunnen doen als voldaan wordt aan de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit. Scholen zouden actie moeten ondernemen als blijkt dat de verlangde ventilatiecapaciteit niet gehaald wordt.

Eisen ventilatiecapaciteit scholen

Dissel verwees dinsdag in zijn briefing aan de Tweede Kamer naar een beantwoording op 27 juli van het RIVM op vragen van het ministerie van VWS over ventilatie en COVID-19. Daarin wordt voor de wettelijke eisen aan een ventilatiesysteem verwezen naar het Bouwbesluit 2012 afdeling 3.6. Ook minister Slob van Onderwijs vindt dat de geldende eisen van ventilatie in schoolgebouwen voldoen en dat er ‘geen reden is om daar vanwege corona nu vanaf te wijken’, zo schrijft hij in een brief aan onderwijskoepels en de Tweede Kamer.

Veel scholen zijn niet bekend met de – meest recente – eisen en weten ook niet of daaraan worden voldaan. Daarnaast kunnen de eisen afhankelijk zijn van het bouwjaar van het schoolgebouw. Cauberg Huygen kan controleren of uw school voldoet aan de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit zodat scholen in deze coronaperiode, in ieder geval wat ventilatie betreft, weer veilig open kunnen.

Wijze van meten

Conform het Bouwbesluit worden er eisen gesteld aan de ventilatie voor nieuwbouw (8,5 dm³/s per persoon) en bestaande bouw (3,44 dm³/s per persoon). Wij gaan er hierbij vanuit dat voor scholen dezelfde aanpak zal worden aangehouden als voor sportlocaties met de verwijzing naar het Bouwbesluit nieuwbouw en bestaande bouw. Om te bepalen of er voldoende wordt geventileerd bij bijvoorbeeld mechanische afvoer in onderwijsfuncties, kan Cauberg Huygen met gekalibreerde apparatuur de hoeveelheid ventilatielucht meten.

Aan de hand de hoeveelheid gemeten lucht die wordt afgevoerd, kan bepaald worden hoeveel personen in één ruimte aanwezig mogen zijn. Stel er wordt 65 liter per seconde geventileerd in een lokaal, dan kunnen er bij nieuwbouw (vanaf 2012) 10 personen aanwezig zijn, terwijl dit er bij bestaande bouw 18 personen zijn. Met de hierboven omschreven methode kunnen de scholen voldoen aan de gestelde richtlijnen en adviezen van het RIVM.

Links

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Elrick Mulder