Scholen die na de zomervakantie weer open gaan, kunnen dat veilig doen als voldaan wordt aan de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit. Dit heeft Jaap van Dissel gesteld in een briefing aan Kamerleden in de Tweede Kamer. Als blijkt dat scholen de verlangde ventilatiecapaciteit niet halen, zouden scholen actie moeten ondernemen.

Eisen ventilatiecapaciteit scholen

Dissel verwees dinsdag in zijn briefing aan de Tweede Kamer naar een beantwoording op 27 juli van het RIVM op vragen van het ministerie van VWS over ventilatie en COVID-19. Daarin wordt voor de wettelijke eisen aan een ventilatiesysteem verwezen naar het Bouwbesluit 2012 afdeling 3.6. Ook minister Slob van Onderwijs vindt dat de geldende eisen van ventilatie in schoolgebouwen voldoen en dat er ‘geen reden is om daar vanwege corona nu vanaf te wijken’. Dit schreef hij in een brief aan onderwijskoepels en de Tweede Kamer.

Veel scholen zijn niet bekend met de – meest recente – eisen en weten ook niet of daaraan worden voldaan. Daarnaast kunnen de eisen afhankelijk zijn van het bouwjaar van het schoolgebouw. Cauberg Huygen kan controleren of uw school voldoet aan de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit. Zodat uw school in deze coronaperiode, in ieder geval wat ventilatie betreft, weer veilig open kan.

Wijze van meten

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de ventilatie voor nieuwbouw en bestaande bouw. Voor nieuwbouw is dit 8,5 dm³/s per persoon en voor bestaande bouw 3,44 dm³/s per persoon. Wij gaan er hierbij vanuit dat voor scholen dezelfde aanpak zal worden aangehouden als voor sportlocaties. Cauberg Huygen kan met gekalibreerde apparatuur bepalen of er voldoende wordt geventileerd bij bijvoorbeeld mechanische afvoer in onderwijsfuncties.

De hoeveelheid gemeten, afgevoerde lucht bepaalt hoeveel personen in één ruimte aanwezig mogen zijn. Als voorbeeld: bij 65 liter per seconde ventilatie in een lokaal, mogen er bij nieuwbouw (vanaf 2012) maximaal 10 personen aanwezig zijn. Bij bestaande bouw is dit maximaal 18 personen. Met de hierboven omschreven methode kunnen de scholen voldoen aan de gestelde richtlijnen en adviezen van het RIVM.

Links

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Elrick Mulder