Vanaf 1 januari 2021 wordt de BENG ingevoerd en moet alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal ontwikkeld en gebouwd worden. Drie nieuwe BENG-eisen vervangen dan de nu geldende EPC-eis. Cauberg Huygen heeft een aantal proefprojecten doorgerekend op basis van beta-versie van de BENG-software en de eerste resultaten daarvan zijn inmiddels bekend.

BENG-eisen

BENG-1 stelt een eis aan de maximale energiebehoefte, waardoor compact bouwen met een goede schil én het toepassen van zonwering belangrijk wordt. BENG-2 geeft een eis voor het maximale primaire energieverbruik en BENG-3 geeft een ondergrens voor het aandeel hernieuwbare energie. Om aan de BENG-2 en -3 eisen te voldoen zal ingezet moeten worden op efficiënte, energiezuinige en duurzame installaties. Daarnaast zullen er, voor woningen zonder actieve koeling, eisen gesteld worden ten aanzien van de oververhitting van woningen, de TO-juli eis.

Cauberg Huygen test BENG-software

Met het vervangen van de EPC door de BENG, wordt ook de te hanteren rekenmethode en de bijbehorende software vervangen. Afgelopen lente zijn door Cauberg Huygen in het kader van de ZEN-themagroep ‘Bètaversie doorrekening NTA8800’ een aantal proefprojecten doorgerekend met een eerste beta-versie van de software. Wij staan in de startblokken om met de recent verschenen – conform BRL 9501 geattesteerde – software over de zomer een breder ‘test-programma’ draaien om nog meer grip op de BENG te krijgen.

Gevolgen voor uw project

Op basis van de eerste bevindingen kunnen we echter wel concluderen dat BENG, en ook de TO-juli eis, om meer maatregelen vraagt dan bij de huidige nieuwbouw EPC-eisen en dat betekent vooraf goed nadenken over het ontwerp, mogelijke optimalisaties en in een aantal gevallen moet rekening gehouden worden met een extra investering.

Naast maatregelen die een impact op het ontwerp hebben en mogelijk kostenverhogend zijn, zal ook de ‘administratieve last’ hoger worden, gezien BENG-berekeningen bij het aanvragen van de omgevingsvergunning ‘gecertificeerd’ (afgemeld) moeten zijn, vergelijkbaar met de huidige energielabels. Cauberg Huygen sorteert hier uiteraard nu al op voor, de eerste collega’s hebben de ‘BENG-examentraining’al achter de rug, zodat we straks voldoende gecertificeerde adviseurs klaar hebben staan om uw BENG-projecten in te dienen.

Neem dus gerust contact op met een van onze adviseurs indien u vragen heeft over BENG!

Liselotte Apon

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Liselotte Apon