De voorbereidingen voor BENG zijn in volle gang. Vanaf 1 januari 2021 wordt de BENG ingevoerd en moet alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal ontwikkeld en gebouwd worden. Drie nieuwe BENG-eisen vervangen dan de nu geldende EPC-eis. Cauberg Huygen heeft een aantal proefprojecten doorgerekend op basis van beta-versie van de BENG-software en de eerste resultaten daarvan zijn inmiddels bekend.

BENG-eisen

BENG 1, 2 en 3 - Voorbereidingen voor BENG in volle gangBENG-1 stelt een eis aan de maximale energiebehoefte. Compact bouwen met een goede schil én het toepassen van zonwering wordt daarom belangrijk. BENG-2 geeft een eis voor het maximale primaire energieverbruik en BENG-3 geeft een ondergrens voor het aandeel hernieuwbare energie. Om aan de BENG-2 en -3 eisen te voldoen, moet worden ingezet op efficiënte, energiezuinige en duurzame installaties. Daarnaast zullen voor woningen zonder actieve koeling, eisen gesteld worden aan de oververhitting van woningen, de TOjuli eis.

Cauberg Huygen test BENG-software

Met het vervangen van de EPC door de BENG, wordt ook de te hanteren rekenmethode en de bijbehorende software vervangen. Afgelopen lente zijn door Cauberg Huygen in het kader van de ZEN-themagroep ‘Bètaversie doorrekening NTA8800’ een aantal proefprojecten doorgerekend. Hiervoor is een eerste beta-versie van de software gebruikt. Wij staan in de startblokken om met de recent verschenen – conform BRL 9501 geattesteerde – software tijdens de zomer verder te testen. Met dit bredere testtraject krijgen we nog meer grip op de BENG.

Gevolgen voor uw project

Op basis van de eerste bevindingen kunnen we voorlopig concluderen dat BENG om meer maatregelen vraagt dan bij de huidige EPC-eisen voor nieuwbouw. Dit geldt ook voor de TO-juli eis. Er moet dus vooraf goed nagedacht worden over het ontwerp en mogelijke optimalisaties.  In een aantal gevallen moet zelfs rekening gehouden worden met een extra investering.

Naast maatregelen die een impact op het ontwerp hebben en mogelijk kostenverhogend zijn, wordt ook de ‘administratieve last’ hoger. Zo moeten adviseurs gecertificeerd zijn voor het afmelden van BENG-berekeningen bij het aanvragen van de omgevingsvergunning, vergelijkbaar met de huidige energielabels. Cauberg Huygen sorteert hier uiteraard nu al op voor. De eerste collega’s hebben de BENG-examentraining namelijk al achter de rug, zodat we straks voldoende gecertificeerde adviseurs klaar hebben staan om uw BENG-projecten in te dienen.

Neem dus gerust contact op met een van onze adviseurs indien u vragen heeft over BENG!

Links

Liselotte Apon (15 febr. 2024)

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Liselotte Apon