Na een zomer met uitzonderlijk warme dagen is afgelopen week de koude winterperiode weer ingetreden. Met het dalen van de temperaturen buiten en het stijgen van de relatieve luchtvochtigheid worden woningen weer potdicht gezet om het binnen lekker warm te krijgen en te houden. Met als resultaat dat de luchtkwaliteit in de woningen afneemt, het binnen vochtiger wordt en zo het risico op schimmels toeneemt.

Voorkom schimmelklachten in huis in de vochtige winterperiode door te letten op de drie onderdelen die altijd bij vochtschades voorkomen;

De bouwkundige jas

In Nederland is via de bouwregelgeving vastgelegd waaraan elke ‘jas van de woning’ hoort te voldoen. Deze moet voldoende bescherming bieden tegen water, wind en kou, waarbij er in beperkte mate of geen toetreding van vocht(water), wind(tocht) en koude (o.a. vloer, wand en dak) plaats kan vinden via de bouwkundige schil. Wanneer er wordt voldaan aan bovengenoemde onderdelen, bezit de woning doorgaans in de basis voldoende kwaliteit. Bij oudere woningen werden er vanuit bouwregelgeving echter minder hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de bouwkundige jas, waardoor deze van mindere kwaliteit is. Dit vraagt een hogere inspanning van de overige twee onderdelen, omdat die eenvoudiger te realiseren zijn.

Voorkom schimmelklachten in huis

Voorkom schimmelklachten in huis

Ventilatie en verwarming

In de basis behoort een woning een goedwerkend ventilatie- en verwarmingssysteem te bevatten. Het is aan de gebruiker de taak om de systemen op de juiste wijze te gebruiken. Wanneer echter één van de twee systemen niet goed fungeert, valt de gebruiker veel minder te verwijten. Zo is de basisventilatie in de bestaande woningvoorraad niet altijd op orde en wordt het verwarmingssysteem veelal niet optimaal gebruikt. Een goed onderhouden en gebruikt ventilatiesysteem zorgt er voor dat de vochtbalans in de winterperiode op orde blijft en de kans op schade afneemt.

De bewoner als vochtbron

Elke gebruiker heeft zijn eigen leefstijl in de woning die effect heeft op de vochtbalans in het huis. Denk bijvoorbeeld aan de huiskluizenaar, de avonturier en/of de koulijder. Vooral voor bewoners met een hoog vochtprofiel geldt dat het belangrijk is om voldoende te ventileren en te verwarmen. Wordt dit niet gedaan, dan hebben schimmels vrij spel. Maar ook een raam in leefruimten 24/7 ver open laten staan over langere periode kan problemen opleveren. Daardoor daalt namelijk de oppervlaktetemperatuur aan de binenkant van de jas, waardoor bij vochtige omstandigheden de kans op schimmelgroei toeneemt.

Als er schimmelvorming wordt gemeld, is het dus zaak álle drie de onderdelen integraal te beoordelen (de bouwkundige jas, de installaties en het handelen van de bewoner). Zo niet, dan ‘regent’ het deze winter schimmelklachten.

Cauberg Huygen en vochtschade

Cauberg Huygen heeft jarenlange ervaringen met het opsporen van de juiste oorzaken en de onderlinge verhouding van de drie onderdelen, zeker bij complexe gevallen. Heeft u klachten over vochtschade en schimmel in huis? Neem dan contact op via [email protected].

Wilt u zelf meer kennis opdoen over het reilen en zeilen van vocht- en schimmelproblematiek? Dan heeft Cauberg Huygen een passende vochtcursus. De vochtcursus start weer in januari 2020.

Alain Demoet smoelenboek 1000px

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Alain Demoet