Het is puur toeval deze Internationale Vrouwendag dat er, in het jaar dat Cauberg Huygen 45 jaar bestaat, nu 45 vrouwen bij ons in dienst zijn. Opmerkelijker is het feit dat in ons bedrijf bijna evenveel vrouwen als mannen een leidinggevende positie bekleden. Zeker voor de bouwadviessector, dat traditioneel toch gezien wordt als een mannenbolwerk. We hebben vier van deze powervrouwen gevraagd naar hun ervaringen hierover bij Cauberg Huygen.

Vrouwen en mannen gelijke kansen

Uit deze gesprekken kwam vooral naar voren dat gendergelijkheid bij Cauberg Huygen eigenlijk een non-issue is. Erika Manders, senior adviseur en teamleider Akoestiek, hierover: “Bij ons merk ik absoluut niets van een verschil in behandeling tussen vrouwen en mannen, en ook tijdens mijn advieswerkzaamheden valt mij dit niet op”. Lisette Poldermans, senior adviseur en teamleider Strategie & Marketing, is dezelfde mening toegedaan: “Nee, ik merk geen verschil, behalve dan in positieve zin. Vrouwen hebben bij ons misschien juist wel een streepje voor”. Marieke Koek, senior adviseur en teamleider Bouwkwaliteit, is het grotendeels eens met Erika en Lisette, maar bemerkt soms toch nog scepsis bij externe partijen waar ze mee te maken heeft. “Alleen door jezelf te bewijzen kan je die twijfel wegnemen”, aldus Marieke.

Leidinggevende kwaliteiten als vrouw

Dan gaat de discussie over hoe het is om als vrouw binnen Cauberg Huygen leiding te geven aan een team, en welke uitdagingen en kwaliteiten daarbij komen kijken. Femke Corporaal, senior adviseur en teamleider Bouwfysica, weet wel een paar uitdaging te noemen: “Een van de taken in deze positie is om de mensen waaraan je leiding geeft, te inspireren. Je moet ze motiveren en een richting op sturen.”. Ze waakt ervoor dat ze in haar team geen hiërarchische sfeer creëert: “Ik wil niet boven de groep staan maar onderdeel zijn van het team en vanuit die positie draagvlak krijgen”.

“Ik vind een goed werkklimaat erg belangrijk. Dat je met plezier naar je werk gaat, jezelf kan ontplooien en de kans krijgt om te groeien.” – Erika Manders

Erika reageert lachend op de vraag: “Blijkbaar vindt men mij een echte peoplemanager. Ik vind een goed werkklimaat erg belangrijk. Dat je met plezier naar je werk gaat, jezelf kan ontplooien en de kans krijgt om te groeien.” Lisette vindt vooral haar vermogen om te plannen, het overzicht bewaren en alles goed kunnen organiseren van belang in haar leidinggevende rol. “Daarnaast maak ik ook makkelijk een gezellig praatje en dat is onmisbaar zowel binnen het team als in contact met klanten”, aldus Lisette.

Marieke vindt de uitdaging in het feit dat elke persoon en/of probleem een andere benadering c.q. oplossing vergt: “Alles is maatwerk! Niemand is hetzelfde en behoeft dus ook een andere aanpak. Ik zet mijn inlevingsvermogen en mijn analytische brein (toch een technische achtergrond hè) in om te komen tot een voor iedereen acceptabele oplossing.”

“Als je een duidelijk doel voor ogen hebt, kun je alles doen wat je wilt. Kom op voor jezelf en ga ervoor!” – Lisette Poldermans

Wat zou je vrouwen in deze branche willen meegeven?

Alle vier de powervrouwen noemen het ‘jezelf blijven’ als belangrijkste boodschap aan vrouwen die voor dit beroep kiezen. Je hoeft je niet als man in deze branche te gedragen om als vrouw succesvol te zijn. Juist niet. Femke voegt er nog aan toe om ‘in je eigen kracht te geloven en overtuigd te zijn van je gelijkwaardigheid’, terwijl vrouwen volgens Marieke ‘nooit moeten stoppen met leren en het uiterste uit jezelf te halen’. Lisette vindt het belangrijk om ergens voor te gaan waar je zelf denkt gelukkig van te worden: “Als je een duidelijk doel voor ogen hebt, kun je alles doen wat je wilt. Kom op voor jezelf en ga ervoor!”

Links

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met