GEBOUWDE OMGEVING

Een leefbare woon- en werkomgeving

Klimaatverandering, de uitputting van grondstoffen, digitalisering, vergrijzing en verstedelijking hebben impact op de inrichting van onze gebouwde omgeving. Ruimte wordt schaarser, de eisen aan comfort en veiligheid hoger.

Cauberg Huygen levert met haar expertise een actieve bijdrage aan duurzame gebiedsontwikkeling.  We werken samen met architecten, projectontwikkelaars, woningbouw- en vastgoedondernemingen aan de beste bouwfysische oplossingen.

We brengen geen schade toe aan onze omgeving en lopen voorop als het gaat om innovatieve concepten en methodes van sustainable design. Doordat wij werken met parametrisch ontwerp en virtual reality kunnen wij in een vroeg stadium van het proces duidelijkheid  geven omtrent ontwerp en functionaliteit.

Icoon doelgroepen Gebouwde Omgeving

Kennisgebieden binnen

Gebouwde omgeving

Cursussen

Duurzame gebiedsontwikkeling vanaf de start

Een toenemende vraag naar comfort, eisen vanuit regelgeving, bescherming van het milieu en terugdringen van het energieverbruik vragen om gebouwen en een gebouwde omgeving die goed bouwfysisch is doordacht. Cauberg Huygen levert deze expertise.

Het is onze missie om duurzame gebiedsontwikkeling te bevorderen door middel van duurzaam ontwerp. Vanaf de start van een project kunnen wij direct meedenken en oplossingen implementeren: we bieden duidelijkheid, creativiteit en helderheid lang voordat de eerste steen is gelegd. Wij werken met klanten die verlangen naar oplossingen buiten de gebaande paden.

Parametrisch ontwerp

lees meer

Virtual reality

lees meer

Laboratorium

lees meer

Naast onze expertise op het gebied van bouwfysica adviseren wij (zware) industrie, overheid en woningcorporaties op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu- en energievraagstukken. Bent u op zoek naar een betrouwbare en innovatieve partner? Wij werken graag met u samen.

Projecten in de gebouwde omgeving

Project - Het Schoter in Haarlem - header

Het Schoter

Haarlem
Project Ashram College - impressie - header

Ashram College

Alphen aan de Rijn
Project Bensdorp in Bussum - header

Bensdorp

Bussum
Femke Corporaal smoelenboek

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met onze teamleider Femke Corporaal

Contact