INDUSTRIE

Specialisten in milieuconsultancy

Sinds de industriële revolutie nemen naast koolstofdioxide ook fijnstof, zwaveldioxide, stikstof en smog flink toe in onze atmosfeer. De overheid stelt om deze reden steeds strengere eisen aan de kwaliteit van lucht, maar ook aan water, bodem en industrielawaai.

Cauberg Huygen adviseert en ondersteunt industrie en gebiedsontwikkelaars bij het implementeren van alle voorkomende milieu-eisen. Wij koppelen onze technische expertise aan onze uitgebreide kennis op procedureel en juridisch vlak. Met onze milieuconsultancy bieden wij klanten houvast en duidelijkheid.

Icoon doelgroepen Industrie

Duurzame en circulaire energieconcepten

Cauberg Huygen is de expert als het gaat om het ontwikkelen van duurzame en circulaire energieconcepten. Wij zetten onze kennis in ten behoeve van energiebesparingsonderzoeken, energie-advisering en energieaudits en zijn de specialist op het specialisten op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Door bijvoorbeeld het energiebesparingspotentieel zorgvuldig in kaart te brengen, worden organisaties gestimuleerd meer maatregelen te treffen. Ook ondersteunen wij bij monitoringsplannen in het kader van de emissiehandel. Zo toetsen we of de uitstoot voldoet aan de geldende normstelling.

Parametrisch ontwerp

lees meer

Virtual reality

lees meer

Laboratorium

lees meer

Naast onze expertise op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening ondersteunen wij overheden, architecten, projectontwikkelaars en bouw- en vastgoedondernemingen bij duurzame gebiedsontwikkeling en bouwfysica. Bent u op zoek naar een betrouwbare en innovatieve partner? Wij werken graag met u samen.

Projecten in de industrie

Project - Het Schoter in Haarlem - header

Het Schoter

Haarlem
Project Ashram College - impressie - header

Ashram College

Alphen aan de Rijn
Project Bensdorp in Bussum - header

Bensdorp

Bussum

In verschillende projecten hebben wij Cauberg Huygen leren kennen als een flexibele adviseur met grondige kennis van zaken, die in staat is mee te denken met de opdrachtgever, zonder de belangen van andere stakeholders uit het oog te verliezen.

Drs. T.L. (Tom) FoolenDirecteur City Pads
Jan-Willem van Wijngen smoelenboek

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met onze teamleider Jan-Willem van Wijngen

Contact