Cauberg Huygen neemt als kennispartner deel aan de derde editie van de Urban Greenhouse Challenge van de universiteit Wageningen (WUR). Bij de Urban Greenhouse Challenge worden internationale studententeams uitgenodigd een ‘urban farm’ te ontwikkelen die de kwaliteit van leven van de lokale bewoners aanmerkelijk verbetert. Maar wat is Urban Farming precies? Adviseur Rosalie van Schie, binnen Cauberg Huygen de drijvende kracht achter dit project, geeft antwoord op die vraag.

Groeiende interesse in lokale voedselproductie

Door de jaren heen zijn stad en land steeds meer van elkaar gescheiden. Lange tijd stonden we weinig stil bij waar ons voedsel eigenlijk vandaan kwam. Ons eten halen we steeds meer bij de supermarkt; het vlees keurig op maat gesneden en groente en fruit steeds vaker voorverpakt. De laatste jaren is daar echter een kentering in gekomen. Niet alleen woont meer dan de helft van de bevolking in de stad waardoor de druk op land toeneemt, maar ook wordt steeds meer bekend over de problemen die wereldwijd worden veroorzaakt door voedselproductie en het logistieke vraagstuk. Hierdoor groeit de nieuwsgierigheid naar lokale voedselproductie en hoe dat in dichtbevolkte gebieden vorm moet krijgen.

Urban Farming = stadslandbouw

Letterlijk vertaald betekent Urban Farming: stadslandbouw. Volgens de Wageningen universiteit uit stadslandbouw zich in verschillende vormen. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan daktuinen, aan volkstuinen of aan professionele voedselproductie aan de rand van de stad. Elke vorm van Urban Farming kan bijdragen aan een duurzame en gezondere stad en hiermee de stedelijke footprint verkleinen. Lokale voedselproductie in de stad kan tevens worden gekoppeld aan maatschappelijke doelen, zoals educatie, werkgelegenheid of juist ontspanning.

Creatieve vormen van Urban Farming

Steeds meer leegstaande panden worden getransformeerd tot gebouwen waar verticale landbouw wordt bedreven. Daarnaast worden ook creatieve Urban Farming-toepassingen toegepast. Denk bijvoorbeeld aan de Floating Farm in Rotterdam. De eerste drijvende boerderij met koeien is daar al sinds mei 2019 in bedrijf. Het concept dat hier heel sterk naar voren wordt gebracht, is circulair boeren. Zo is op de website van Floating Farm te lezen dat ‘naast het leveren van verse zuivel aan de stad een zo groot mogelijk deel van de gebruikte grondstoffen, waaronder het rantsoen van onze koeien, uit reststromen uit diezelfde stad bestaat!’. Zo wordt een gesloten kringloop gevormd met de stad, waardoor de footprint van de stad verkleind wordt, zoals bijvoorbeeld het verminderen van transportkosten en het hergebruiken van reststromen.

Urban Greenhouse Challenge aanjager voor nieuwe concepten

Deze Urban Greenhouse Challenge koppelt het ontwikkelen van nieuwe Urban Farming-concepten aan het welzijn van bewoners in achterstandswijken. Rosalie: “Het geeft mij enorm veel voldoening en energie om hier als kennispartner aan mee te kunnen werken. Het is een eerste stap om stad en land weer dichter bij elkaar te brengen.”

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Rosalie van Schie