Anton Dirkx

senior adviseur

#bodemverontreiniging#bodemonderzoek#bodemsanering#toepassing grond#asbest#asbestverwijdering#veilig werken

Wat vind ik het leukste aan mijn werk?
Het leukste vind ik dat je een organisatie tijdelijk kunt ondersteunen, zeker als dat gewaardeerd wordt. Het liefst begeleid ik als deskundige de meer complexe en/of politiek gevoelige projecten. Verder coach ik met veel plezier junioren in het werkveld.

Wat kenmerkt mijn advieswerk?
Mijn adviezen zijn gericht op de wensen van de klant en zjin weloverwogen.

Welke karaktereigenschappen typeren mij?
Ik ben een kat-uit-de-boom-kijk type, maar op de achtergrond pijnig ik mijn hersenen reeds op kansen en oplossingen. Ik ben daarnaast uitermate flexibel inzetbaar, een zeer amicaal persoon, en Ik ben geduldig.

Waar ben ik trots op?
Ik ben er trots op dat ik mijn drukke privéleven, werk en studie kan combineren. Zakelijk gezien wil ik meer advieswerk gaan doen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.